Bijenstanden

Meer dan 50 bijenvolken zijn voornamelijk geplaatst op:

Het Media Park, bijenstand De Media Bij te Hilversum

Noorder Begraafplaats te Hilversum
.

Zuiderhof te Hilversum
.

De bijenschansen hebben tot doel:

  • De bijen op deze ideale plekken een goede kans te bieden voor natuur een omgeving
  • De mogelijkheid te geven aan de bedrijven zoals op het Media Park bij te dragen aan de bevordering van de bijenteelt
  • Deelname kan voor de Gooise bedrijven van belang zijn in de externe communicatie in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Het personeel op het Mediapark te informeren over de gang van zaken van De Media Bij zoals via nieuwsbrieven en workshops
  • Een ieder de mogelijkheid te bieden mee te proeven van de lekkere Gooise honing