Bestuiving

Verschillende telers van fruit en bessen doen jaarlijks een beroep op De Gooise Bij® voor de bestuiving van de gewassen. De tarieven voor bestuiving worden bepaald door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV. Wij hanteren hiervoor de vastgestelde tarieven plus de reiskostenvergoeding.